Студентська наука

Кафедра акушерства, гінекології та планування сім’ї

 Студентський науковий гурток на кафедрі функціонує впродовж усіх років, починаючи від заснування кафедри і традиційно розвиває науковий потенціал, готує студентів до вміння творчо підходити до різних проблем в акушерстві та гінекології, вдаватися в патогенез патологічного процесу та шукати шляхи оптимального розв’язання цих проблем.
 Студенти, які зацікавлені в поглибленні своїх знань, опануванні практичними навичками та проведенні науково-дослідницької роботи відвідують студентське наукове товариство кафедри акушерства, гінекології та планування сім’ї.
 Щороку в гуртку з акушерства та гінекології займаються кілька десятків студентів різних курсів. Гурток працює за планом роботи, затвердженим на засіданні кафедри. Засідання гуртка проводяться у третю середу місяця.

Куратором студентського наукового гуртка кафедри є: к.мед. асистент Сухоставець Наталія Петрівна.
Контактні дані: n.sukhostavets@med.sumdu.edu.ua

 На засіданнях гуртка висвітлюються особливості перебігу тієї чи іншої патології з розбором конкретних випадків та мультимедійним забезпеченням, яке готують самі гуртківці під керівництвом куратора. Практично всі гуртківці виконують науково-дослідні роботи під керівництвом працівників кафедри. Результати виконаних робіт презентуються на наукових форумах та публікуються в періодичних виданнях.

Помилка заповнення форми. Форма була заповнена не вірно,
або ж не заповнена зовсім. Будь ласка, зверніть увагу на
повідомлення під полями введення.

Дякуємо! Ваше повідомлення успішно відправлено, незабаром ми зв’яжемося з Вами.