English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Головна Склад кафедри

Склад кафедри

 

Бойко Володимир Іванович

Зав. кафедри, доктор медичних наук, професор

Закінчив Львівський державний медичний університет в 1981 році, вчився в клінічній ординатурі, за сумісництвом на кафедрі акушерства та гінекології №2 Національного медичного університету. У 1994-1998 роках він працював головним  акушером-гінекологом охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. З 1997 по 2010 рік - головний лікар Сумського обласного центру акушерства, гінекології та репродукції. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості вагітності і пологів при ентеровіруси - бактеріальні інфекції». У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Перитоніт після кесаревого розтину. Прогнозування, профілактика, реабілітація жінок». У 2001 році Бойко В. І. удостоєний почесного звання «Заслужений лікар України». У Сумському державному університеті з 1996 року працює асистентом. З 2005 року очолює кафедру акушерства та гінекології. Має більше 120 наукових публікацій, 2 патенти. Професор Бойко В.І. - член Асоціації акушерів-гінекологів України, Член редколегії журналу «Здоров'я жінок», керівник об'єднання перинатології Сумської області. Під його керівництвом виконано 6 кандидатських дисертацій, виконано 22 магістерських роботи - 5 кандидатських дисертацій, 5 магістерських робіт.

Педагогічний стаж – 19 років.

Лікарський стаж – 38 років.

Лікарські категорії вища з акушерства та гінекології, вища з організації та управління охорони здоров'я.

 

 

 

Кузьоменська Марина Леонідівна

Доктор медичних наук, професор

 

Закінчила Харківський медичний університет в 1997 році, клінічну ординатуру на кафедрі акушерства та гінекології СумДУ.  В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Порушення фетоплацентарного комплексу та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробці фосфоритів", в 2013 році захистила докторську дисертацію "Репродуктивне здоров'я жінок після міомектомії". Має 68 друкованих праць. Під ії керівництвом захищена одна кандидатська дисертація. Член асоціації перинатологів Сумської області.

Педагогічний стаж – 18 років.

Лікарський стаж – 22 роки.

Лікарська категорія – вища з акушерства та гінекології.

 Сміян Світлана Анатоліївна

Кандидат медичних наук, доцент


Закінчила Запорізький державний медичний інститут в 1989 році. Навчалась в очній аспірантурі при кафедрі акушерства та гінекології Запорізького державного медичного інституту та у 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Профілактика післяпологових ускладнень внаслідок акушерських кровотеч". На кафедрі акушерства та гінекології СумДУ працює з 1996 року. Член асоціації перинатологів Сумської області. Під ії керівництвом захищено 3 магістерські роботи. Має 67 наукових публікацій.

Педагогічний стаж – 24 роки.

Лікарський стаж – 30 років.

Лікарська категорія – вища з акушерства та гінекології.


 

 

 

 

Сухарєв Анатолій Борисович

Кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчив Воронізький державний медичний інститут в 1983 році, навчався в очній аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Харківської медичної академії післядипломної освіти. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Профілактика гнійно-септичних захворювань у акушерському стаціонарі", має 68 наукових публікацій. Під його керівництвом захищено 1 магістерську роботу. Член асоціації перинатологів Сумської області.

Педагогічний стаж – 27 років.

Лікарський стаж – 36 років.

Лікарська категорія – вища з акушерства та гінекології. 


 

Іконописцева Наталя Анатоліївна

Кандидат медичних наук, доцент


Закінчила Сумський державний університет, медичний факультет в 1999 році з відзнакою. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Репродуктивне здоров’я юних першородячих розроджених шляхом кесарського розтину». Член асоціації перинатологів Cумської області. Має 26 наукових публікацій.

Педагогічний стаж – 11 років.

Лікарський стаж – 20 років.

Лікарська категорія – вища з акушерства та гінекології.

 

 


nikitina

 

Нікітіна Ірина Миколаївна

Кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчила Тернопільську Державну Медичну академію в 1997 році. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Затримка розвитку плода у вагітних зайнятих у виробництві суперфосфату (прогнозування, профілактика та лікування)», має 22 наукових публікації. Є членом асоціації перинатологів Сумської області.

Педагогічний стаж – 11 років.

Лікарський стаж – 22 роки.

Лікарська категорія – вища з акушерства та гінекології.

 

 

 

Бабар Тетяна Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчила  Тернопільський державний медичний інститут в 1981 році. Працювала  лікарем  акушер - гінекологом,  головним лікарем Сумського пологового  будинку № 1, заступником  головного  лікаря  з  медичної  частини  Сумського  обласного клінічного перинатального центру, за сумісництвом - асистентом кафедри акушерства та гінекології медичного інституту Сумського державного університету. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні». З 2012 року працює на посаді асистента кафедри акушерства та гінекології. Має 6 наукових публікацій. Є членом асоціації акушер-гінекологів та перинатологів України.

Педагогічний стаж – 7 років.

Лікарський стаж – 38 років.

Лікарські категорії вища з акушерства та гінекології, вища з організації та управління охорони здоров'я.

 

 

 

Калашник Наталія Володимирівна

 

Кандидат медичних наук, доцент


Закінчила Сумський державний університет, медичний інститут у 2004 році. Працювала лікарем акушер-гінекологом Сумського обласного клінічного перинатального центру, за сумісництвом - асистентом кафедри акушерства та гінекології СумДУ. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом". З 2012 року працює асистентом кафедри акушерства та гінекології. Має 30 наукових публікацій.

Педагогічний стаж – 7 років.

Лікарський стаж – 15 років.

Лікарська категорія – вища з акушерства та гінекології.

 

 

Копиця Тетяна Володимирівна

Кандидат медичних наук, асистент

В 2007 роцi закiнчила Сумський державний унiверситет, в 2010 роцi закiнчила iнтернатуру зi спецiальностi "Акушерство та гiнекологiя" та вступила до аспiрантури з вiдривом вiд виробництва. В 2012 роцi захистила кандидатську дисертацiю на тему: "Особливостi тактики ведення вагiтностi та пологiв при аномальнiй плацентацii", з 2013 працює на кафедрi акушерства та гiнекологii на посадi асистента.

Педагогічний стаж – 6 років.

Лікарський стаж – 12 років.

Лікарська категорія – перша з акушерства та гінекології.

 

 

 

 

 

Бойко Алеся Валеріївна

Кандидат медичних наук, асистент

В 2010 році закiнчила Сумський державний унiверситет, в 2013 році закінчіла інтернатуру та магістратуру зі спеціальності "акушерство та гінекологія". В 2015 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему "Генітальний ендометріоз з неплідністю: прогнозування і рання діагностика". З 2015 року працює на кафедрі акушерства та гінекології на посаді асистента. Має 9 наукових публікацій.

Педагогічний стаж – 4 роки.

Лікарський стаж – 9 років.

Лікарська категорія – перша з акушерства та гінекології.

 

 

 

Болотна Марина Анатоліївна

Кандидат медичних наук, асистент

У 2010 році закінчила з відзнакою медичний інститут СумДУ, а у 2013 роціiнтернатуру паралельно з магістратурою за спецiальністю  "Акушерство та  гiнекологiя", після закінчення якої працювала лікарем акушер-гінекологом  Тростянецької  ЦРЛ. У 2013 році вступила до аспiрантури з вiдривом вiд виробництва. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують вперше", з 2016 року працює на кафедрi акушерства та гiнекологiї на посадi асистента. Має 20 наукових публікацій.

Педагогічний стаж – 3 роки.

Лікарський стаж – 9 років.

Лікарська категорія – перша з акушерства та гінекології.

 

 

Сухоставець Наталія Петрівна

Кандидат медичних наук, асистент

У  2009 році закінчила медичний інститут СумДУ, а у 2012 році – iнтернатуру паралельно з магістратурою за спецiальністю «Акушерство та гiнекологiя», після закінчення якої працювала лікарем акушер-гінекологом КЗ  СОР ОКПЦ. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація  діагностики та тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників" і з цього ж року працює на кафедрi акушерства та гiнекологiї. Має 7 наукових публікацій.

Лікарський стаж – 10 років.

Лікарська категорія – перша з акушерства та гінекології.

 


 

Обновлено (15.01.2019 17:40)